กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 204) 24 ต.ค. 62
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 192) 24 ต.ค. 62
วันที่ 17-18 กันยายน 2562 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 170) 30 ก.ย. 62
วันที่ 16 กันยายน 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 180) 30 ก.ย. 62
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 วิถีชุมขนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 212) 20 ส.ค. 62
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 179) 20 ส.ค. 62
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ฟื้นฟูจิตใจผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน ทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ (อ่าน 207) 20 ก.ค. 62
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 178) 13 ก.ค. 62
วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 184) 13 ก.ค. 62
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 196) 15 มิ.ย. 62
วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 192) 15 มิ.ย. 62
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 193) 17 พ.ค. 62
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 185) 13 พ.ค. 62
วันที่ 16-17 เมษายน 2562 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 196) 20 เม.ย. 62
วันที่ 15 เมษายน 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 193) 20 เม.ย. 62
วันที่ 17 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนคริสตชน แขวงหัวไผ่ (อ่าน 193) 18 มี.ค. 62
วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 154) 18 มี.ค. 62
วันที่ 10 มีนาคม 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 151) 18 มี.ค. 62
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 175) 15 ก.พ. 62
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 148) 15 ก.พ. 62
วันที่ 15-16 มกราคม 2562 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 161) 23 ม.ค. 62
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 159) 18 ธ.ค. 61
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 180) 13 ธ.ค. 61
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 171) 20 พ.ย. 61
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 173) 13 พ.ย. 61
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 179) 16 ต.ค. 61
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถึชุมชนคริสตชน (อ่าน 182) 10 ต.ค. 61
วันที่ 11-13 กันยายน 2561 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 199) 20 ก.ย. 61
วันที่ 9 กันยายน 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 207) 11 ก.ย. 61
วันที่ 8 กันยายน 2561 โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะผู้นำวิถีชุมชนคริสตชนแขวงหัวไผ่ (อ่าน 214) 11 ก.ย. 61