กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 6 กันยายน 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินกลม (อ่าน 423) 07 ก.ย. 59
วันที่ 6 กันยายน 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินวัด (อ่าน 437) 07 ก.ย. 59
วันที่ 4 กันยายน 2559 ประชุมผู้นำ และผู้ประสานงาน วิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 451) 07 ก.ย. 59
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินท่าข้าม (อ่าน 529) 15 ส.ค. 59
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินชวดล่าง (อ่าน 517) 15 ส.ค. 59
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 559) 15 ส.ค. 59
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินกลม (อ่าน 540) 15 ส.ค. 59
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินวัด (อ่าน 518) 15 ส.ค. 59
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 360) 15 ส.ค. 59
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 521) 08 ก.ค. 59
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินท่าข้าม (อ่าน 426) 08 ก.ค. 59
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินชวดล่าง (อ่าน 489) 08 ก.ค. 59
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินกลม (อ่าน 534) 08 ก.ค. 59
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินวัด (อ่าน 522) 08 ก.ค. 59
วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 311) 08 ก.ค. 59
วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ประชุมทีมงานวิถีชุมชนคริสตชน แขวงหัวไผ่ (อ่าน 718) 28 มิ.ย. 59
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินวัด (อ่าน 572) 08 มิ.ย. 59
วันที่ 5 มิถุนายน 2559 ประชุมผู้นำวิถีชุมชนคริสตชน และผู้ประสานงาน (อ่าน 520) 08 มิ.ย. 59
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนคริสตชน แขวงหัวไผ่ (อ่าน 476) 19 พ.ค. 59
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินท่าข้าม (อ่าน 538) 09 พ.ค. 59
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินกลม (อ่าน 577) 09 พ.ค. 59
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินวัด (อ่าน 603) 09 พ.ค. 59
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 548) 09 พ.ค. 59
วันที่ 6 เมษายน 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินท่าข้าม (อ่าน 585) 09 เม.ย. 59
วันที่ 6 เมษายน 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 618) 09 เม.ย. 59
วันที่ 6 เมษายน 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินชวดล่าง (อ่าน 580) 09 เม.ย. 59
วันที่ 5 เมษายน 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินกลม (อ่าน 544) 09 เม.ย. 59
วันที่ 5 เมษายน 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินวัด (อ่าน 511) 09 เม.ย. 59
วันที่ 3 เมษายน 2559 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 582) 07 เม.ย. 59
วันที่ 22 มีนาคม 2559 ประชุมผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน แขวงหัวไผ่ (อ่าน 357) 25 มี.ค. 59