กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 บ้านรักพระวาจา เนินช่วดล่าง (อ่าน 515) 19 มิ.ย. 57
วัันที่ 18 มิถุนายน 2557 บ้านรักพระวาจา เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 536) 19 มิ.ย. 57
วันที่ 17 มิถุนายน 2557 บ้านรักพระวาจา เนินวัด (อ่าน 580) 19 มิ.ย. 57
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 นำเสนอการประชุมวิถีชุมชนวัดกับคณะสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 700) 11 มิ.ย. 57
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 แกนนำวิถีชุมชนวัดหัวไผ่ พบแกนนำวิถีชุมชนวัดพนัส (ย้อนหลัง) (อ่าน 591) 09 มิ.ย. 57
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินท่าข้าม (อ่าน 589) 06 มิ.ย. 57
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 561) 06 มิ.ย. 57
วันที่ 4 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 589) 05 มิ.ย. 57
วันที่ 4 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 618) 05 มิ.ย. 57
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 619) 05 มิ.ย. 57
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 582) 24 พ.ค. 57
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 673) 22 พ.ค. 57
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 585) 21 พ.ค. 57
วันที่ 27 เมษายน 2557 วิถีทางใหม่ของชุมชนวัดหัวไผ่ (อ่าน 659) 01 พ.ค. 57
วันที่ 3 เมษายน 2557 ประชุมแกนนำ BEC (อ่าน 648) 04 เม.ย. 57
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 ชุมนุมบุคลากรวิถีชุมชนวัด/BEC/กลุ่มพระวาจา สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที 1 (อ่าน 839) 24 ก.พ. 57
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 พระสงฆ์ นักบวชและ ผู้ทำงาน BEC ในภาคพื้นเอเชีย มาดูงาน BEC วัดหัวไผ่ (อ่าน 699) 18 ก.พ. 57
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 พระสงฆ์ นักบวชและ ผู้ทำงาน BEC ในภาคพื้นเอเชีย มาดูงาน BEC วัดหัวไผ่ (อ่าน 695) 10 ก.พ. 57
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 พระสงฆ์ นักบวชและ ผู้ทำงาน BEC ในภาคพื้นเอเชีย มาดูงาน BEC วัดหัวไผ่ (อ่าน 808) 03 ก.พ. 57
วันที่ 7-9 มกราคม 2557 กิจกรรม BEC เดือนมกราคม 2557 (อ่าน 786) 14 ม.ค. 57
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ประชุมแกนนำ BEC (อ่าน 700) 06 พ.ย. 56
วันที่ 10 ตุลาคม 2556 พระสงฆ์ นักบวชและ ผู้ทำงาน BEC ในภาคพื้นเอเชีย มาดูงาน BEC วัดหัวไผ่ (อ่าน 634) 12 ต.ค. 56
วันที่ 10 ตุลาคม 2556 พระสงฆ์ นักบวชและ ผู้ทำงาน BEC ในภาคพื้นเอเชีย มาดูงาน BEC วัดหัวไผ่ (อ่าน 861) 10 ต.ค. 56
วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ประชุมแกนนำ BEC เพื่อเตรียมตัวแบ่งปันประสบการณ์ BEC ที่วัดขลุง (อ่าน 664) 04 ต.ค. 56
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ประชุมแกนนำ BEC เตรียมงานสำหรับกลุ่ม BEC อาเซียน มาดูงานวิถีชุมชนวัดหัวไผ่ (อ่าน 684) 02 ต.ค. 56
วันที่ 29 กันยายน 2556 แกนนำBECวัดหัวไผ่ร่วมแบ่งปันพระวาจาที่วัดแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง (อ่าน 741) 30 ก.ย. 56
วันที่ 24 กันยายน 2013 ประชุมแกน BEC เกียวกับกำหนดการทำความเข้าใจงาน BEC (อ่าน 681) 24 ก.ย. 56
วันที่ 5 กันยายน 2013 วิถีชุมชนวัดเนินท่าข้าม (อ่าน 663) 24 ก.ย. 56
วันที่ 5 กันยายน 2013 วิถีชุมชนวัดเนินกลม (อ่าน 622) 24 ก.ย. 56
วันที่ 4 กันยายน 2013 วิถีชุมชนวัดเนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 652) 24 ก.ย. 56