พระเมตตา
วันที่ 30 มีนาคม 2557 ฟื้นฟูจิตใจคณะพระเมตตา แขวงหัวไผ่ ที่วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม (อ่าน 1236) 04 เม.ย. 57
เกี่ยวกับพระเมตตา (อ่าน 1308) 19 ก.พ. 57