กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 4 ตุลาคม 2558 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 390) 05 ต.ค. 58
วันที่ 9 กันยายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินท่าข้าม (อ่าน 461) 10 ก.ย. 58
วันที่ 9 กันยายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 483) 10 ก.ย. 58
วันที่ 9 กันยายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 477) 10 ก.ย. 58
วันที่ 8 กันยายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 460) 10 ก.ย. 58
วันที่ 8 กันยายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 430) 10 ก.ย. 58
วันที่ 6 กันยายน 2558 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 443) 07 ก.ย. 58
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินท่าข้าม (อ่าน 476) 17 ส.ค. 58
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 498) 17 ส.ค. 58
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 457) 17 ส.ค. 58
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 441) 17 ส.ค. 58
วันที่ 2 สิงหาคม 2558 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 490) 03 ส.ค. 58
วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำวิถีชุมชนวัด แขวงหัวไผ่ (อ่าน 598) 18 ก.ค. 58
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 502) 11 ก.ค. 58
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 489) 11 ก.ค. 58
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 578) 11 ก.ค. 58
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 489) 08 ก.ค. 58
วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 492) 05 ก.ค. 58
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินท่าข้าม (อ่าน 424) 13 มิ.ย. 58
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 400) 13 มิ.ย. 58
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 464) 11 มิ.ย. 58
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 412) 10 มิ.ย. 58
วันที่ 7 มิถุนายน 2558 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 579) 09 มิ.ย. 58
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 518) 16 พ.ค. 58
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 575) 16 พ.ค. 58
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 659) 14 พ.ค. 58
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 648) 14 พ.ค. 58
วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 496) 11 พ.ค. 58
วันที่ 16 เมษายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด รวม 5 เนิน ที่บ้านผู้ใหญ่บุญไทย-คุณปัญญา เอี่ยมสะอาด (อ่าน 648) 17 เม.ย. 58
วันที่ 10 เมษายน 2558 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 500) 12 เม.ย. 58