ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่  โดยสังเขป

รวบรวมและเรียบเรียงโดยคุณพ่อปัสกัล ไบลอน พิทักษ์ โยธารักษ์

คุณพ่อเปโตร  อิทธิพล  หางสลัด

แก้ไขปรับปรุง 15 เมษายน 2022

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 430.77 KB