ภาพกิจกรรม ปี 2558
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มิสซาข้ามปี และสวดข้ามปี (อ่าน 1042) 01 ม.ค. 59
วันที่ 27 ธันวาคม 2558 วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และฉลอง 25,50 ปี ชีวิตสมรส (อ่าน 995) 27 ธ.ค. 58
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 งานเลี้ยงแทนคำขอบคุณ (Thank you Party) (อ่าน 771) 27 ธ.ค. 58
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 แห่พระกุมารอวยพรตาม อบต. และที่ว่าการอำเภอพานทอง (อ่าน 739) 27 ธ.ค. 58
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (อ่าน 883) 27 ธ.ค. 58
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 งานคริสตมาส (อ่าน 723) 27 ธ.ค. 58
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เขตชุมชนเนินถาวร-พานทอง (อ่าน 760) 23 ธ.ค. 58
วันที่ 20 ธันวาคม 2558 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เขตชุมชนบ้านท่าไฟไหม้ (อ่าน 745) 23 ธ.ค. 58
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินกลม (อ่าน 673) 19 ธ.ค. 58
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินชวดล่าง (อ่าน 687) 19 ธ.ค. 58
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 698) 19 ธ.ค. 58
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินท่าข้าม (อ่าน 709) 17 ธ.ค. 58
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินวัด (อ่าน 722) 15 ธ.ค. 58
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อำเภอบ้านโพธิ์ (อ่าน 674) 05 ธ.ค. 58
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างเด็กช่วยมิสซา กับสามเณร (อ่าน 714) 01 ธ.ค. 58
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ประชุมสภาอภิบาล เพื่อติดตามงาน (อ่าน 675) 30 พ.ย. 58
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 654) 30 พ.ย. 58
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 สัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 34 (อ่าน 679) 28 พ.ย. 58
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 690) 15 พ.ย. 58
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 699) 10 พ.ย. 58
วันที่ 31 ตุลาคม 2558 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม (อ่าน 889) 03 พ.ย. 58
วันที่ 24 ตุลาคม 2558 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง (อ่าน 946) 03 พ.ย. 58
วันที่ 18 ตุลาคม 2558 ประชุมสภาอภิบาลแขวงหัวไผ่ (อ่าน 704) 19 ต.ค. 58
วันที่ 17 ตุลาคม 2558 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-..... (อ่าน 954) 18 ต.ค. 58
วันที่ 11 ตุลาคม 2558 กิจกรรมส่งมอบโครงการ "เปรี้ยวจี๊ด ไร้สาร ต้องมะนาวโคกขี้หนอน" (อ่าน 723) 12 ต.ค. 58
วันที่ 10 ตุลาคม 2558 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน เนินท่าข้าม (อ่าน 956) 12 ต.ค. 58
วันที่ 3 ตุลาคม 2558 มิสซาเปิดเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ เนินวัด (อ่าน 886) 05 ต.ค. 58
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 วันรู้คุณแผ่นดิน (อ่าน 719) 02 ต.ค. 58
วันที่ 13 กันยายน 2558 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 2/2015 (อ่าน 800) 14 ก.ย. 58
วันที่ 12 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่ ธ.ทหารไทย วัดหัวไผ่ และชาวบ้าน เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกมะนาว (อ่าน 750) 12 ก.ย. 58