เบอร์โทรศัพท์ของวัดหัวไผ่ 099-0165040


กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 29 มกราคม 2023 วิถีชุมชนวัด ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม
ภาพกิจกรรม ปี 2566 (2023)
วันที่ 28 มกราคม 2023 อบรมเตรียมสมรส "วิวาห์วาเลนไทน์"
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุระดับวัดและสังฆมณฑล
วันที่ 29 มกราคม 2023 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 1-2566
กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยตามบ้าน/ผู้ประสบภัย
วันที่ 12 ธันวาคม 2022 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
รายการ Video
บรรยากาศพิธีเปิดสวนไฟคริสตมาส ค.ศ.2021
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ website วัดคาทอลิกหัวไผ่
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ดีปานกลาง
ดีน้อย
ดีน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ตารางเวลามิสซา
ลิ๊งค์สังฆมณฑลไทย
เมื่อชุมชนคาทอลิกต้องงัดข้อกับนายทุน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
gcatholic
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกหัวไผ่
การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการชุมชนหัวไผ่