เบอร์โทรศัพท์ของวัดหัวไผ่ 099-0165040


กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 25 กันยายน 2022 วิถีชุมชนวัด ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม
ภาพกิจกรรม ปี 2565 (2022)
วันที่ 1 ตุลาคม 2022 มิสซาเดือนแม่พระวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด และวันระลึกถึงคุณพ่อเกโก-พระสังฆราชแจง
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุระดับวัดและสังฆมณฑล
วันที่ 18 กันยายน 2022 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 8-2565
กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยตามบ้าน/ผู้ประสบภัย
วันที่ 22 สิงหาคม 2022 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
รายการ Video
บรรยากาศพิธีเปิดสวนไฟคริสตมาส ค.ศ.2021
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ website วัดคาทอลิกหัวไผ่
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ดีปานกลาง
ดีน้อย
ดีน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ตารางเวลามิสซา
ลิ๊งค์สังฆมณฑลไทย
เมื่อชุมชนคาทอลิกต้องงัดข้อกับนายทุน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
gcatholic
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกหัวไผ่
การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการชุมชนหัวไผ่