พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
พิธีบูชาขอบพระคุณประจำวัน
มิสซาวันอาทิตย์ : เวลา 10.00 น. และ 16.00 น.
มิสซาวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) : เวลา 19.00 น.
**เฉพาะวันพฤหัสบดี นพวาร-มิสซา เวลา 18.30 น.**
**เฉพาะวันศุกร์ต้นเดือน มีตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิท เวลา 18.30 น.**
มิสซาวันเสาร์ : เวลา 19.00 น.


 วันที่ มิสซาเช้า มิสซาสาย มิสซาเย็น มิสซาค่ำ หมายเหตุ
อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023
10.00 น.16.00 น.-
จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2023--19.00 น.
อังคารที่  21 มีนาคม 2023---19.00 น.
พุธที่ 22 มีนาคม 2023---19.00 น.
พฤหัสบดีที่  23 มีนาคม 2023---19.00 น.
ศุกร์ที่  24 มีนาคม 2023- - -19.00 น.
เสาร์ที่  25 มีนาคม 2023-- -19.00 น.