เจ้าอาวาส

คุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2013
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 665900
Page Views 857414
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
บริการต่างๆ
พิธีล้างบาป
พิธีล้างบาป

ประกาศกำหนดการล้างบาป

ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตร-หลานมาล้างบาป โปรดแจ้งได้ที่ธุรการวัด พร้อมทั้งเอกสาร(ใบสูติบัตร, สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา, สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร บิดา และมารดา) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  กำหนดวันล้างบาปครั้งต่อไป คือ อาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018 (ช่วงมิสซาสาย)