โบรชัวร์ (ประวัดวัดโดยย่อ)
โบรชัวร์สมัยคุณพ่อทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 529.64 KB
โบรชัวร์สมัยคุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 515.8 KB