ทำเนียบซิสเตอร์
ซิสเตอร์มารีอา นงลักษณ์  สันจิตร
อธิการิณีบ้าน / ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์
ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต วีณา   เฉลิมธุวานนท์
ทำงานอภิบาลวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ / โรงเรียนประชาสงเคราะห์