เจ้าอาวาส

คุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2013
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 665955
Page Views 857479
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
บริการต่างๆ
พิธีล้างบาป
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุระดับวัดและสังฆมณฑล
วันที่ 19 กันยายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุคาทอลิก ครั้งที่ 4 (อ่าน 1) 20 ก.ย. 61
วันที่ 16 กันยายน 2561 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 10-2561 (อ่าน 1) 20 ก.ย. 61
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 17) 27 ส.ค. 61
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ไปร่วมจัดนิทรรศการงานประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับประเทศ (อ่าน 33) 15 ส.ค. 61
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 9-2561 (อ่าน 18) 15 ส.ค. 61
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 8-2561 (อ่าน 56) 18 ก.ค. 61
วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุแขวงสระแก้ว (อ่าน 46) 03 ก.ค. 61
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุคาทอลิก ครั้งที่ 3 (อ่าน 58) 21 มิ.ย. 61
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 7-2561 (อ่าน 70) 18 มิ.ย. 61
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 6-2561 (อ่าน 106) 22 พ.ค. 61
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ฟื้นฟูจิตใจและประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 64) 12 พ.ค. 61
วันที่ 15 เมษายน 2561 วันเทิดทูนผู้สูงอายุชุมชนวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 26 (อ่าน 109) 19 เม.ย. 61
วันที่ 14 เมษายน 2561 ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุแขวงปราจีนบุรี (อ่าน 84) 19 เม.ย. 61
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุคาทอลิก ครั้งที่ 2 (อ่าน 104) 21 มี.ค. 61
วันที่ 18 มีนาคม 2561 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 4-2561 (อ่าน 95) 20 มี.ค. 61
วันที่ 17 มีนาคม 2561 ประชุมกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 97) 20 มี.ค. 61
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 3-2561 (อ่าน 105) 12 ก.พ. 61
วันที่ 28 มกราคม 2561 งานชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 7 (อ่าน 119) 02 ก.พ. 61
วันที่ 17 มกราคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุคาทอลิก ครั้งที่ 1 (อ่าน 103) 18 ม.ค. 61
วันที่ 14 มกราคม 2561 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 2-2561 (อ่าน 94) 17 ม.ค. 61
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 115) 06 ม.ค. 61
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 152) 03 ธ.ค. 60
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 เข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ค.ศ.2017 (อ่าน 103) 01 ธ.ค. 60
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่1-2561 (อ่าน 112) 27 พ.ย. 60
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 102) 14 พ.ย. 60
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ออกเยี่ยมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว (อ่าน 137) 14 พ.ย. 60
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 3 (อ่าน 218) 19 ต.ค. 60
วันที่ 17 กันยายน 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 10-2560 (อ่าน 222) 19 ก.ย. 60
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 9-2560 (อ่าน 322) 21 ส.ค. 60
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 8 (อ่าน 307) 17 ก.ค. 60