เจ้าอาวาส

คุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2013
ปรับปรุง 21/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 467734
Page Views 587527
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
บริการต่างๆ
พิธีล้างบาป
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 3 (อ่าน 8) 19 ต.ค. 60
วันที่ 17 กันยายน 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 10-2560 (อ่าน 36) 19 ก.ย. 60
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 9-2560 (อ่าน 64) 21 ส.ค. 60
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 8 (อ่าน 76) 17 ก.ค. 60
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุคาทอลิก ครั้งที่ 3 (อ่าน 68) 27 มิ.ย. 60
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 7 (อ่าน 118) 05 มิ.ย. 60
วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 6 (อ่าน 83) 16 พ.ค. 60
วันที่ 28-29 เมษายน 2560 ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 (อ่าน 83) 07 พ.ค. 60
วันที่ 9 เมษายน 2560 วัดเทิดทูนผู้สูงอายุชุมชนวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 25 (อ่าน 94) 11 เม.ย. 60
วันที่ 19 มีนาคม 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 4-2560 (อ่าน 113) 21 มี.ค. 60
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 116) 27 ก.พ. 60
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 3-2560 (อ่าน 111) 15 ก.พ. 60
วันที่ 21 มกราคม 2560 งานชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 6 (อ่าน 131) 24 ม.ค. 60
วันที่ 15 มกราคม 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 2-2560 (อ่าน 103) 24 ม.ค. 60
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 1-2560 (อ่าน 143) 21 พ.ย. 59
วันที่ 18 กันยายน 2559 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 10/2559 (อ่าน 225) 14 ก.ย. 59
วันที่ 11 กันยายน 2559 โครงการฝึกอาชีพทำน้ำยาปรับผ้านุ่มสำหรับผู้สูงอายุตำบลโคกขี้หนอน ประจำปี 2559 (อ่าน 177) 14 ก.ย. 59
วันที่ 14 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 9/2559 ร่วมกับวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 256) 15 ส.ค. 59
วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 8/2559 (อ่าน 264) 21 ก.ค. 59
วันที่ 19 มิถุนายน 2559 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 7/2559 (อ่าน 260) 20 มิ.ย. 59
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ แสวงบุญสู่แขวงสระแก้ว (อ่าน 309) 22 พ.ค. 59
วันที่ 30 เมษายน 2559 ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (อ่าน 377) 01 พ.ค. 59
วันที่ 17 เมษายน 2559 วันเทิดทูนผู้สูงอายุชุมชนวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 24 (อ่าน 393) 19 เม.ย. 59
วันที่ 20 มีนาคม 2559 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 5/2559 (อ่าน 357) 22 มี.ค. 59
วันที่ 30 มกราคม 2559 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 5 (อ่าน 388) 31 ม.ค. 59
วันที่ 17 มกราคม 2559 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 4/2559 (อ่าน 333) 18 ม.ค. 59
วันที่ 6 ธันวาคม 2558 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 3/2559 ร่วมกับกิจกรรมวันพ่อ (อ่าน 279) 06 ธ.ค. 58
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 /2015 (อ่าน 265) 26 พ.ย. 58
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ประชุมกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 219) 16 พ.ย. 58
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 236) 16 พ.ย. 58