เจ้าอาวาส

คุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2013
ปรับปรุง 24/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 543159
Page Views 684707
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
บริการต่างๆ
พิธีล้างบาป
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 3-2561 (อ่าน 14) 12 ก.พ. 61
วันที่ 28 มกราคม 2561 งานชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 7 (อ่าน 17) 02 ก.พ. 61
วันที่ 17 มกราคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุคาทอลิก ครั้งที่ 1 (อ่าน 15) 18 ม.ค. 61
วันที่ 14 มกราคม 2561 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 2-2561 (อ่าน 15) 17 ม.ค. 61
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 26) 06 ม.ค. 61
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 43) 03 ธ.ค. 60
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 เข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ค.ศ.2017 (อ่าน 39) 01 ธ.ค. 60
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่1-2561 (อ่าน 41) 27 พ.ย. 60
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 36) 14 พ.ย. 60
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ออกเยี่ยมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว (อ่าน 36) 14 พ.ย. 60
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 3 (อ่าน 61) 19 ต.ค. 60
วันที่ 17 กันยายน 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 10-2560 (อ่าน 100) 19 ก.ย. 60
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 9-2560 (อ่าน 170) 21 ส.ค. 60
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 8 (อ่าน 153) 17 ก.ค. 60
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุคาทอลิก ครั้งที่ 3 (อ่าน 99) 27 มิ.ย. 60
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 7 (อ่าน 169) 05 มิ.ย. 60
วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 6 (อ่าน 130) 16 พ.ค. 60
วันที่ 28-29 เมษายน 2560 ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 (อ่าน 144) 07 พ.ค. 60
วันที่ 9 เมษายน 2560 วัดเทิดทูนผู้สูงอายุชุมชนวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 25 (อ่าน 130) 11 เม.ย. 60
วันที่ 19 มีนาคม 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 4-2560 (อ่าน 144) 21 มี.ค. 60
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 173) 27 ก.พ. 60
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 3-2560 (อ่าน 174) 15 ก.พ. 60
วันที่ 21 มกราคม 2560 งานชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 6 (อ่าน 223) 24 ม.ค. 60
วันที่ 15 มกราคม 2560 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 2-2560 (อ่าน 141) 24 ม.ค. 60
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 1-2560 (อ่าน 215) 21 พ.ย. 59
วันที่ 18 กันยายน 2559 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 10/2559 (อ่าน 303) 14 ก.ย. 59
วันที่ 11 กันยายน 2559 โครงการฝึกอาชีพทำน้ำยาปรับผ้านุ่มสำหรับผู้สูงอายุตำบลโคกขี้หนอน ประจำปี 2559 (อ่าน 253) 14 ก.ย. 59
วันที่ 14 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 9/2559 ร่วมกับวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 305) 15 ส.ค. 59
วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 8/2559 (อ่าน 305) 21 ก.ค. 59
วันที่ 19 มิถุนายน 2559 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 7/2559 (อ่าน 308) 20 มิ.ย. 59