กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุระดับวัดและสังฆมณฑล
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2023 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 2-2566 (อ่าน 50) 22 ก.พ. 66
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023 ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก แขวงสระแก้ว (อ่าน 38) 21 ก.พ. 66
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 ประชุมเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ (อ่าน 26) 15 ก.พ. 66
วันที่ 29 มกราคม 2023 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 1-2566 (อ่าน 42) 30 ม.ค. 66
วันที่ 18 กันยายน 2022 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 8-2565 (อ่าน 139) 26 ก.ย. 65
วันที่ 21 สิงหาคม 2022 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 7-2565 (อ่าน 160) 02 ก.ย. 65
วันที่ 24 กรกฎาคม 2022 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 6-2565 (อ่าน 197) 26 ก.ค. 65
วันที่ 26 มิถุนายน 2022 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 5-2565 (อ่าน 222) 27 มิ.ย. 65
วันที่ 22 พฤษภาคม 2022 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 4-2565 (อ่าน 225) 28 พ.ค. 65
วันที่ 10 เมษายน 2022 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 3-2565 (อ่าน 227) 12 เม.ย. 65
วันที่ 20 มีนาคม 2022 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 2-2565 (อ่าน 241) 22 มี.ค. 65
วันที่ 12 ธันวาคม 2021 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 1-2565 (อ่าน 356) 13 ธ.ค. 64
วันที่ 21 มีนาคม 2564 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 3-2564 (อ่าน 468) 23 มี.ค. 64
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 2-2564 (อ่าน 416) 22 ก.พ. 64
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 1 (อ่าน 391) 22 พ.ย. 63
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ ส.จันทบุรี สามัญ ครั้งที่ 1 (อ่าน 405) 02 ต.ค. 63
วันที่ 24 กันยายน 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3-2020 (อ่าน 326) 25 ก.ย. 63
วันที่ 23 กันยายน 2563 โอกาสครบรอบ 5 ปี พระสมณสาส์น Laudato Si (24 พ.ค.2020-24 พ.ค.2021) (อ่าน 310) 25 ก.ย. 63
วันที่ 20 กันยายน 2563 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 7/2563 (อ่าน 281) 21 ก.ย. 63
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 6/2563 (อ่าน 282) 27 ส.ค. 63
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครี้งที่ 5-2563 (อ่าน 292) 16 ก.ค. 63
วันที่ 9 กรกฎาคม 2020 ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2-2020 (อ่าน 270) 16 ก.ค. 63
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครี้งที่ 4-2563 (อ่าน 298) 16 ก.ค. 63
วันที่ 8 มีนาคม 2563 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 3-2563 (อ่าน 329) 12 มี.ค. 63
วันที่ 2 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ (อ่าน 272) 12 มี.ค. 63
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ ส.จันทบุรี วิสามัญ ครั้งที่ 1 (อ่าน 290) 18 ก.พ. 63
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 2-2563 (อ่าน 288) 18 ก.พ. 63
วันที่ 12 มกราคม 2563 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 1-2563 (อ่าน 323) 16 ม.ค. 63
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ (อ่าน 296) 13 พ.ย. 62
วันที่ 18 กันยายน 2019 ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 (อ่าน 334) 19 ก.ย. 62