กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุระดับวัดและสังฆมณฑล
วันที่ 28-29 เมษายน 2023 งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 15/2023 “ผู้สูงวัยไม่ทิ้งกัน ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน” โดยพระคุณเจ้า    ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมิสซา พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบพรพระสันตะปาปา แก่ "ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง" และ    "ลูกกตัญญูต่อบุพการี"
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,08:21   อ่าน 46 ครั้ง