เจ้าอาวาส

คุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2013
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 665940
Page Views 857460
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
บริการต่างๆ
พิธีล้างบาป
กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน
วันที่ 11-13 กันยายน 2561 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 2) 20 ก.ย. 61
วันที่ 9 กันยายน 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 10) 11 ก.ย. 61
วันที่ 8 กันยายน 2561 โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะผู้นำวิถีชุมชนคริสตชนแขวงหัวไผ่ (อ่าน 14) 11 ก.ย. 61
วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 36) 17 ส.ค. 61
วันที่ 13 สิงหาคม 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 26) 15 ส.ค. 61
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 40) 23 ก.ค. 61
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 40) 23 ก.ค. 61
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนคริสตชนแขวงหัวไผ่ (อ่าน 60) 03 ก.ค. 61
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 66) 16 มิ.ย. 61
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 47) 16 มิ.ย. 61
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 74) 19 พ.ค. 61
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 59) 19 พ.ค. 61
วันที่ 10-11 เมษายน 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 104) 13 เม.ย. 61
วันที่ 9 เมษายน 2561 ประชุมผู้นำและผผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 105) 10 เม.ย. 61
วันที่ 11 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนคริสตชน แขวงหัวไผ่ ครั้งที่ 2/2017 (อ่าน 129) 12 มี.ค. 61
วันที่ 6-7 มีนาคม 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 119) 09 มี.ค. 61
วันที่ 5 มีนาคม 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 99) 06 มี.ค. 61
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนรวมที่บ้านคุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด (อ่าน 108) 14 ก.พ. 61
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 100) 14 ก.พ. 61
วันที่ 16-17 มกราคม 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 109) 18 ม.ค. 61
วันที่ 15 มกราคม 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 95) 17 ม.ค. 61
วันที่ 5-6 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 140) 08 ธ.ค. 60
วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 92) 08 ธ.ค. 60
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 131) 16 พ.ย. 60
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 162) 16 พ.ย. 60
วันที่ 22 ตุลาคม 2560 งานชุมนุมศิษย์พระคริสต์ สังฆมณฑลจันทบุรั (อ่าน 129) 25 ต.ค. 60
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 123) 19 ต.ค. 60
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 121) 16 ต.ค. 60
วันที่ 12-13 กันยายน 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 193) 16 ก.ย. 60
วันที่ 10 กันยายน 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 161) 11 ก.ย. 60