เจ้าอาวาส

คุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2013
ปรับปรุง 24/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 543153
Page Views 684701
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
บริการต่างๆ
พิธีล้างบาป
กิจกรรมวิถีชุมชนวัดหัวไผ่
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนรวมที่บ้านคุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด (อ่าน 17) 14 ก.พ. 61
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 10) 14 ก.พ. 61
วันที่ 16-17 มกราคม 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 29) 18 ม.ค. 61
วันที่ 15 มกราคม 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 20) 17 ม.ค. 61
วันที่ 5-6 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 51) 08 ธ.ค. 60
วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 28) 08 ธ.ค. 60
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 57) 16 พ.ย. 60
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 60) 16 พ.ย. 60
วันที่ 22 ตุลาคม 2560 งานชุมนุมศิษย์พระคริสต์ สังฆมณฑลจันทบุรั (อ่าน 51) 25 ต.ค. 60
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 51) 19 ต.ค. 60
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 53) 16 ต.ค. 60
วันที่ 12-13 กันยายน 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 78) 16 ก.ย. 60
วันที่ 10 กันยายน 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 77) 11 ก.ย. 60
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวิถีคริสตชนตามเนิน (อ่าน 103) 19 ส.ค. 60
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ประชุมผู้นำ และผู้ประสานงาน วิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 74) 16 ส.ค. 60
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมวิถีคริสตชนตามเนิน (อ่าน 95) 06 ก.ค. 60
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ประชุมผู้นำ และผู้ประสานงาน วิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 98) 06 ก.ค. 60
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 113) 15 มิ.ย. 60
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ประชุมผู้นำ และผู้ประสานงาน วิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 95) 15 มิ.ย. 60
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน BEC แขวงหัวไผ่ (อ่าน 114) 05 มิ.ย. 60
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนินต่างๆ (อ่าน 108) 20 พ.ค. 60
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 110) 16 พ.ค. 60
วันที่ 4-5 เมษายน 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 114) 07 เม.ย. 60
วันที่ 2 เมษายน 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 114) 06 เม.ย. 60
วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 โครงการฝึกอบรมผู้นำ BEC แบบเข้มข้น (อ่าน 149) 13 มี.ค. 60
วันที่ 7-8 มีนาคม 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 140) 13 มี.ค. 60
วันที่ 5 มีนาคม 2560 ประชุมผู้นำ และผู้ประสานงาน วิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 133) 13 มี.ค. 60
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนคริสตชน แขวงหัวไผ่ (อ่าน 204) 27 ก.พ. 60
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ฟื้นฟูผู้นำ BEC สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 156) 27 ก.พ. 60
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 193) 27 ก.พ. 60