กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 11 มีนาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด (อ่าน 702) 13 มี.ค. 58
วันที่ 10 มีนาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด (อ่าน 480) 13 มี.ค. 58
วันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2558 อบรมเสริมทักษะผู้นำวิถีชุมชนวัด ณ บ้านสวนมารีย์ (อ่าน 899) 03 มี.ค. 58
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด วัดบางคล้า (อ่าน 547) 18 ก.พ. 58
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 493) 13 ก.พ. 58
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 557) 13 ก.พ. 58
วันที่ 17 มกราคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด ประจำเดือนมกราคม (อ่าน 587) 20 ม.ค. 58
วันที่ 6 มกราคม 2558 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 560) 09 ม.ค. 58
วันที่ 14 ธันวาคม 2557 วันพระคัมภีร์ (อ่าน 615) 15 ธ.ค. 57
วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ชุมนุมสภาอภิบาล สังฆมณฑลจันทบุรี ประจำปี (อ่าน 604) 12 ธ.ค. 57
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 อบรมสภาอภิบาลแขวงศรีราชา (อ่าน 575) 01 ธ.ค. 57
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 บ้านรักพระวาจา เนินกลม (อ่าน 527) 21 พ.ย. 57
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บ้านรักพระวาจา เนินชวดล่าง (อ่าน 499) 20 พ.ย. 57
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บ้านรักพระวาจา เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 443) 20 พ.ย. 57
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 บ้านรักพระวาจา เนินวัด (อ่าน 512) 20 พ.ย. 57
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด วัดเสาวภา (อ่าน 439) 20 พ.ย. 57
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินท่าข้าม (อ่าน 519) 08 พ.ย. 57
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 546) 08 พ.ย. 57
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 528) 06 พ.ย. 57
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 531) 05 พ.ย. 57
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 518) 05 พ.ย. 57
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 551) 05 พ.ย. 57
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 549) 10 ต.ค. 57
วันที่ 8 ตุลาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 512) 09 ต.ค. 57
วันที่ 7 ตุลาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 508) 08 ต.ค. 57
วันที่ 5 ตุลาคม 2557 ชีวิตกลุ่มผู้นำวิถีชุมชนวั และเยาวชน (อ่าน 569) 08 ต.ค. 57
วันที่ 4 ตุลาคม 2557 สัมมนาสภาอภิบาลวัดแขวงปราจีนบุรี (BEC) (อ่าน 585) 06 ต.ค. 57
วันที่ 2 ตุลาคม 2557 วิถีชุมชนวัด เนินท่าข้าม (อ่าน 527) 06 ต.ค. 57
วันที่ 2 ตุลาคม 2557 วิถีชุมชนวัด เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 588) 06 ต.ค. 57
วันที่ 25 กันยายน 2557 พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และครูคำสอน สัมผัสวิถีชุมชนวัด วัดหัวไผ่ (อ่าน 628) 26 ก.ย. 57