กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 4 กันยายน 2013 วิถีชุมชนวัดเนินชวดล่าง (อ่าน 614) 24 ก.ย. 56
วันที่ 3 กันยายน 2013 วิถีชุมชนวัดเนินวัด (อ่าน 643) 24 ก.ย. 56
วันที่ 27 สิงหาคม 2013 ประชุมแกนนำ BEC (อ่าน 571) 24 ก.ย. 56
วันที่ 10 มิถุนายน 2013 ประชุมแกนนำ BEC เดือนมิถุนายน (อ่าน 570) 24 ก.ย. 56
วันที่ 26 พฤษภาคม 2013 สภาอภิบาลวัดชลบุรี มาแสวงบุญ (อ่าน 654) 24 ก.ย. 56
วันที่ 19 เมษายน 2013 พระสงฆ์และสภาอภิบาลวัดที่สังฆมณฑลพนมเปญ มาสัมผัสงาน BEC วัดหัวไผ่ (อ่าน 622) 24 ก.ย. 56
วันที่ 7 ธันวาคม 2012 กิจกรรม BEC กับเนินวัด (อ่าน 566) 24 ก.ย. 56
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2012 กิจกรรม BEC (อ่าน 608) 24 ก.ย. 56
วันที่ 17 ตุลาคม 2012 ประชุม BEC เนินคู้-กระพังบอน และ สวดสายประคำเดือนแม่พระ มีสมาชิกไปร่วมประชุมปร (อ่าน 1140) 24 ก.ย. 56
วันที่ 16 พฤษภาคม 2012 วัดหัวไผ่ทำBEC #12 ที่บ้านพักพระสงฆ์ (อ่าน 684) 24 ก.ย. 56
วันที่ 15 มีนาคม 2012 โครงการ "บ้านรักพระวาจา" เนินชวดล่าง บ้านคุณคำรณ (อ่าน 619) 24 ก.ย. 56
วันที่ 10-11 มีนาคม 2012 ฟื้นฟูจิตใจแกนนำ BEC (อ่าน 646) 24 ก.ย. 56
วันที่ 11 ธันวาคม 2011 (อ่าน 594) 24 ก.ย. 56
วันที่ 7 ธันวาคม 2011 กิจกรรม BEC (อ่าน 601) 24 ก.ย. 56
วันที่ 5 ธันวาคม 2011 แกนนำBECวัดหัวไผ่แบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานBEC (อ่าน 588) 24 ก.ย. 56
วันที่ 30พฤศจิกายน 2011 วัดแม่พระปฏิสนธิฯ จันทบุรี ฝีกสัตบุรุษแบ่งปันพระวาจา เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับก (อ่าน 613) 24 ก.ย. 56
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2011 คุณพ่อเศกสมจิตตาธิการBECเนินคู้กระพังบอน ฝึกให้ผู้นำใช้เอกสาร AsIPA 1 (อ่าน 550) 24 ก.ย. 56
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2011 แกนนำBECวัดหหัวไผ่ ประชุมและฝึกเอกสารAsIPA1 เตรียมทำBEC#6 (อ่าน 582) 24 ก.ย. 56
วันที่ 14 ตุลาคม 2011 สวดสายประคำบ้านครูเต้ยเนินท่าข้าม (อ่าน 703) 24 ก.ย. 56
วันที่ 10 ตุลาคม 2011 BEC วัดหัวไผ่ (อ่าน 571) 24 ก.ย. 56
วันที่ 6 ตุลาคม 2011 ก่อนออกไปนำBECแกนนำฆราวาสและพระสงฆ์นัดทานอาหารและปรึกษางานกัน (อ่าน 536) 24 ก.ย. 56
วันที่ 5 ตุลาคม 2011 การทำกิจกรรมวิถีชุมชนวัด(BEC)เขตเนินคู้-กระพังบอน บ้านคุณวิชัย-สอิ้ง ดีศรี (อ่าน 561) 24 ก.ย. 56
เริ่มวิถีชุมชนวัด ครั้งที่..พระคุณเจ้าศิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม (อ่าน 631) 24 ก.ย. 56