กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 19 กันยายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด วัดพนมสารคาม (อ่าน 527) 22 ก.ย. 57
วันที่ 15 กันยายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด วัดเสาวภา (อ่าน 653) 18 ก.ย. 57
วัันที่ 12 กันยายน 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด วัดบ้านสร้าง (อ่าน 557) 13 ก.ย. 57
วันที่ 11 กันยายน 2557 สามเณรแสงธรรมปี 3-4 สัมผัสวิถีชุมชนวัด วัดหัวไผ่ (อ่าน 640) 12 ก.ย. 57
วันที่ 6 กันยายน 2557 อบสภาอภิบาลแขวสระแก้ว (วิถีชุมชนวัด) แขวงสระแก้ว (อ่าน 561) 08 ก.ย. 57
วันที่ 2 กันยายน 2557 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 512) 03 ก.ย. 57
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 บ้านรักพระวาจา เนินท่าข้าม (อ่าน 532) 22 ส.ค. 57
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 บ้านรักพระวาจา เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 496) 22 ส.ค. 57
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 บ้านรักพระวาจา เนินวัด (อ่าน 551) 22 ส.ค. 57
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด วัดเสาวภา นครนายก (อ่าน 567) 19 ส.ค. 57
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด วัดนักบุญอันตน พนมสารคาม (อ่าน 740) 17 ส.ค. 57
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วิถีชุมชนวัด วัดบ้านสร้างเขตเกาะโพธิ์ (อ่าน 567) 09 ส.ค. 57
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินท่าข้าม (อ่าน 526) 08 ส.ค. 57
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 549) 08 ส.ค. 57
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 1311) 08 ส.ค. 57
วันที่ 5 สิงหาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 638) 06 ส.ค. 57
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 บ้านรักพระวาจา เนินท่าข้าม (อ่าน 592) 25 ก.ค. 57
วัันที่ 21 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด วัดพระผู้ไถ่เสาวภา นครนายก (อ่าน 857) 23 ก.ค. 57
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ประชุมกรรมการวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 1/2014 (อ่าน 614) 23 ก.ค. 57
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 บ้านรักพระวาจา เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 582) 18 ก.ค. 57
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 บ้านรักพระวาจา เนินวัด (อ่าน 577) 16 ก.ค. 57
วันที่ 11 กรกฎาคม 2014 วิถีชุมชนครั้งแรกวัดนักบุญอันตน พนมฯ (อ่าน 597) 14 ก.ค. 57
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วิถีชุมชนวัดบ้านสร้าง(คุณพนัส) (อ่าน 585) 05 ก.ค. 57
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 556) 04 ก.ค. 57
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 544) 03 ก.ค. 57
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 543) 03 ก.ค. 57
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 603) 02 ก.ค. 57
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 549) 01 ก.ค. 57
วันที่ 19 มิถุนายน 2557 บ้านรักพระวาจา เนินกลม (อ่าน 626) 20 มิ.ย. 57
วันที่ 19 มิถุนายน 2557 บ้านรักพระวาจา เนินท่าข้าม (อ่าน 492) 20 มิ.ย. 57