กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ประชุมผู้นำ และผู้ประสานงาน วิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 358) 06 ก.ค. 60
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 330) 15 มิ.ย. 60
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ประชุมผู้นำ และผู้ประสานงาน วิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 331) 15 มิ.ย. 60
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน BEC แขวงหัวไผ่ (อ่าน 358) 05 มิ.ย. 60
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนินต่างๆ (อ่าน 338) 20 พ.ค. 60
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 356) 16 พ.ค. 60
วันที่ 4-5 เมษายน 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 370) 07 เม.ย. 60
วันที่ 2 เมษายน 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 369) 06 เม.ย. 60
วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 โครงการฝึกอบรมผู้นำ BEC แบบเข้มข้น (อ่าน 445) 13 มี.ค. 60
วันที่ 7-8 มีนาคม 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 407) 13 มี.ค. 60
วันที่ 5 มีนาคม 2560 ประชุมผู้นำ และผู้ประสานงาน วิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 379) 13 มี.ค. 60
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนคริสตชน แขวงหัวไผ่ (อ่าน 458) 27 ก.พ. 60
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ฟื้นฟูผู้นำ BEC สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 409) 27 ก.พ. 60
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 456) 27 ก.พ. 60
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 349) 15 ก.พ. 60
วันที่17-18 มกราคม 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 575) 24 ม.ค. 60
วันที่ 15 มกราคม 2560 ประชุมผู้นำ และผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 424) 24 ม.ค. 60
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 416) 17 ธ.ค. 59
วันที่ 11 ธันวาคม 2559 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 485) 17 ธ.ค. 59
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ไปร่วมงานชุมนุมผู้นำ BEC สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 494) 15 พ.ย. 59
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 454) 05 พ.ย. 59
วันที่ 30 ตุลาคม 2559 ประชุมผู้นำ และผู้ประสานงาน วิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 468) 01 พ.ย. 59
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 กลุ่ม BEC แขวงหัวไผ่ ไปเยี่ยมเด็กกำพร้า ที่บ้านลอเรนโซ (อ่าน 618) 12 ต.ค. 59
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ฟื้นฟูจิตใจผู้นำวิถีชุมชนคริสตชน แขวงหัวไผ่ ณ วัดแปดริ้ว (อ่าน 620) 08 ต.ค. 59
วันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 559) 08 ต.ค. 59
วันที่ 2 ตุลาคม 2559 ประชุมผู้นำ และผู้ประสานงาน วิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 466) 04 ต.ค. 59
วันที่ 11 กันยายน 2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนคริสตชน แขวงหัวไผ่ (อ่าน 530) 14 ก.ย. 59
วันที่ 7 กันยายน 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินท่าข้าม (อ่าน 522) 10 ก.ย. 59
วันที่ 7 กันยายน 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินชวดล่าง (อ่าน 446) 10 ก.ย. 59
วันที่ 7 กันยายน 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชน เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 472) 10 ก.ย. 59