กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 9 มีนาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 463) 12 มี.ค. 59
วันที่ 9 มีนาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินท่าข้าม (อ่าน 396) 12 มี.ค. 59
วันที่ 9 มีนาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 482) 12 มี.ค. 59
วันที่ 8 มีนาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 412) 12 มี.ค. 59
วันที่ 8 มีนาคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 404) 12 มี.ค. 59
วันที่ 6 มีนาคม 2559 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 461) 07 มี.ค. 59
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมกรรมการวิถีชุมชนคริสตชน แขวงหัวไผ่ สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 540) 23 ก.พ. 59
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินท่าข้าม (อ่าน 367) 12 ก.พ. 59
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 438) 12 ก.พ. 59
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 423) 12 ก.พ. 59
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 383) 12 ก.พ. 59
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 411) 12 ก.พ. 59
วันที่ 13 มกราคม 2559 ประชุมกรรมการวิถีชุมชนแขวงหัวไผ่ (อ่าน 439) 14 ม.ค. 59
วันที่ 6 มกราคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 496) 08 ม.ค. 59
วันที่ 6 มกราคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินท่าข้าม (อ่าน 403) 08 ม.ค. 59
วันที่ 6 มกราคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 441) 08 ม.ค. 59
วันที่ 5 มกราคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 429) 08 ม.ค. 59
วันที่ 5 มกราคม 2559 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 556) 08 ม.ค. 59
วันที่ 3 มกราคม 2559 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 426) 05 ม.ค. 59
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 443) 15 ธ.ค. 58
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 455) 15 ธ.ค. 58
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 399) 15 ธ.ค. 58
วันที่ 6 ธันวาคม 2558 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 490) 07 ธ.ค. 58
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินท่าข้าม (อ่าน 466) 17 พ.ย. 58
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินชวดล่าง (อ่าน 507) 17 พ.ย. 58
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 509) 17 พ.ย. 58
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินกลม (อ่าน 400) 17 พ.ย. 58
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมวิถีชุมชนวัด เนินวัด (อ่าน 428) 17 พ.ย. 58
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ประชุมแกนนำวิถีชุมชนวัด (อ่าน 400) 03 พ.ย. 58
วันที่ 25 ตุลาคม 2558 พระสังฆราช พระสงฆ์ และฆราวาส ภาคพื้นเอเชีย มาสัมผัสวิถีชุมชนวัด (อ่าน 646) 28 ต.ค. 58