กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 226) 17 ส.ค. 61
วันที่ 13 สิงหาคม 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 234) 15 ส.ค. 61
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 226) 23 ก.ค. 61
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 217) 23 ก.ค. 61
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนคริสตชนแขวงหัวไผ่ (อ่าน 230) 03 ก.ค. 61
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 238) 16 มิ.ย. 61
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 244) 16 มิ.ย. 61
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 253) 19 พ.ค. 61
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 232) 19 พ.ค. 61
วันที่ 10-11 เมษายน 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 283) 13 เม.ย. 61
วันที่ 9 เมษายน 2561 ประชุมผู้นำและผผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 303) 10 เม.ย. 61
วันที่ 11 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนคริสตชน แขวงหัวไผ่ ครั้งที่ 2/2017 (อ่าน 316) 12 มี.ค. 61
วันที่ 6-7 มีนาคม 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 294) 09 มี.ค. 61
วันที่ 5 มีนาคม 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 267) 06 มี.ค. 61
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนรวมที่บ้านคุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด (อ่าน 280) 14 ก.พ. 61
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 279) 14 ก.พ. 61
วันที่ 16-17 มกราคม 2561 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 282) 18 ม.ค. 61
วันที่ 15 มกราคม 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 265) 17 ม.ค. 61
วันที่ 5-6 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 308) 08 ธ.ค. 60
วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 277) 08 ธ.ค. 60
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 296) 16 พ.ย. 60
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 336) 16 พ.ย. 60
วันที่ 22 ตุลาคม 2560 งานชุมนุมศิษย์พระคริสต์ สังฆมณฑลจันทบุรั (อ่าน 306) 25 ต.ค. 60
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 326) 19 ต.ค. 60
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 287) 16 ต.ค. 60
วันที่ 12-13 กันยายน 2560 กิจกรรมวิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 354) 16 ก.ย. 60
วันที่ 10 กันยายน 2560 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 335) 11 ก.ย. 60
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวิถีคริสตชนตามเนิน (อ่าน 347) 19 ส.ค. 60
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ประชุมผู้นำ และผู้ประสานงาน วิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 318) 16 ส.ค. 60
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมวิถีคริสตชนตามเนิน (อ่าน 337) 06 ก.ค. 60