กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 26 มิถุนายน 2022 วิถีชุมชนวัด ที่บ้านคุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด
สืบเนื่องจากข้อตกลงของสมาชิกผู้เข้าร่วมฟื้นฟูจิตตารมณ์วิถีชุมชนวัด วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จะเริ่มการแบ่งปันพระวาจาตามเนินต่างๆโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป 
ในวันนี้ อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เนินวัดเป็นเนินแรกที่มีการแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน ที่บ้านผู้ใหญ่บุญไทย และคุณปัญญา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 21 คน เริ่มต้นด้วยการแห่พระคัมภีร์ หลังจากกล่าวเชิญพระ ซิสเตอร์สวยได้ให้มีการแสดงบทบาทสมมุติสั้นๆ เราอ่านและแบ่งปันพระวาจาของน.ลก.9:57-62 สมาชิกกล่าวสามครั้งและแบ่งปันประสบการณ์ของตนเกือบทุกคน จากนั้นได้มีการวางแผนงานออกเยี่ยมโดยให้แต่ละเนินไปหาบ้านที่จะออกเยี่ยมในเดือนกรกฎาคม เราเลือกพระวาจาทรงชีวิตที่จะใช้เป็นข้อเตือนใจตลอดเดือนคือ "จงตามเรามา" ขอบคุณพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ ขอบคุณคุณพ่อ ซิสเตอร์ และสมาชิกที่เข้าร่วมแบ่งปันในค่ำคืนนี้ขอพระอวยพร เดือนหน้าเราจะเจอกันที่บ้านเจ้พร เนินท่าข้าม
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,10:14   อ่าน 81 ครั้ง