กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ประชุมปรึกษาหารืองานวิถีชุมชนของวัดหัวไผ่
วันที่4 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น.
ประชุมปรึกษาหารืองานวิถีชุมชนของวัดหัวไผ่ของเรา
มีพระสงฆ์เข้าร่วม 2 ท่าน,ซิสเตอร์ 1ท่าน, ฆราวาส 17 คน
สรุปข้อปรึกษามีดังนี้
1.การออกเยี่ยมในช่วงนี้มี 2 ครั้งคือ
  1. วันที่ 18 ตุลาคม
  2.วันที่ 15 พฤศจิกายน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รูปแบบของการออกเยี่ยมคือ ออกเยี่ยม , อ่านพระวาจา,สวดสายประคำ
2. กลุ่มเป้าหมายไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุ คนเจ็บป่วย (หลีกเลี่ยงกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มผู้สูงอายุออกเยี่ยม) เป็นคนเหงา หรือมาวัดไม่ได้ ก็ได้
3. ของเยี่ยม คุณพ่อจะประกาศในสารวัดเพื่อเชิญชวนผู้ต้องการมีส่วนร่วม นำของแห้งมาเป็นของถวายในมิสซาวันอาทิตย์ 
4. แต่ละเนินต้องออกไปสำรวจหาบ้านที่จะออกเยี่ยม โดยแจ้งบ้านและจำนวน (ในการออกเยี่ยมของวันที่18 ) กับคุณพ่อเจ้าวัด ในวันที่ 10 ตุลาคม.เวลา10.30 น. เพื่อส่งให้ธุรการ พิมพ์ประกาศลงในสารวัดของวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม
5. การทำวิถีชุมชนในแต่ละเนินจะเริ่มทำในเดือนมกราคม เป็นต้นไป (ตามที่ตกลงกันในมติการประชุมครั้งก่อนคือเนินใดพร้อม"ทำ" ) แต่ถ้าเนินใดมีความพร้อมจะทำก่อนเดือนมกราคม สามารถทำได้โดยแจ้งกับคุณพ่อเจ้าวัด เพื่อทำประชาสัมพันธ์ในสารวัด
6.การออกเยี่ยมในวันที่ 18 ตุลาคม จะมีสมาชิกของแต่ละองค์กรมารวมกันที่วัด
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2563,11:13   อ่าน 176 ครั้ง