กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 11 มีนาคม 2022 ประชุมวางแผนงาน “วิถีชุมชนวัด” วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่

คุณพ่อ ซีมอน เศกสม   กิจมงคล ผู้อำนวยการแผนกวิถีชุมชนวัด และทีมงาน คุณพ่อ เปาโล ทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ เจ้าอาวาสวัดหัวไผ่ ผู้อำนวยการสภาอภิบาล รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายอภิบาล หัวหน้าเนิน และผู้ช่วยงานวิถีชุมชนวัดทั้ง 5 เนิน รวมทั้งหมด 20 ท่าน ประชุมเกี่ยวกับงานอภิบาล และวิถีชุมชนวัด โดยอภิปรายตามเอกสาร (ฉบับร่าง) แถลงการณ์สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ.2021 ตามกระบวนการสมัชชาบิชอปสากลสมัยสามัญครั้งที่ 16 ค.ศ.2021-2023 หัวข้อ เพื่อพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน : ความเป็นหนึ่งเดียว การมีส่วนร่วม และพันธกิจ

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565,09:28   อ่าน 223 ครั้ง