กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 วันแพร่ธรรมสากล

วันนี้เป็น วันแพร่ธรรมสากล โดยเชิญคุณพ่ออาเดรียอาโน อธิการคณะธรรมทูตไทย เป็นประธาน และเชิญชวนทำบุญใส่เงินถุงทาน เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรม หลังมิสซาสาย ฝ่ายอภิบาลคริสตชน จะออกเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วย อ่านพระวาจา และสวดสายประคำ เชิญชวนพี่น้องมีส่วนร่วมในการออกเยี่ยมครั้งนี้ โดยนำของแห้งมาเป็นของถวายในมิสซา มีบ้านที่ออกเยี่ยมดังนี้

  1. เนินท่าข้าม ที่บ้านคุณทำนอง - คุณประนอม   เรือนงาม

  2. เนินวัด ที่บ้านคุณดำริ   จันทร์เกตุ

  3. เนินคู้-กระพังบอน ที่บ้านคุณประจิตร  ปลั่งกลาง - คุณสุราวรรณ์  กระต่ายทอง

         ลูกที่ป่วยติดเตียง ชื่อเด็กหญิงกนกพิชย์  ปลั่งกลาง

  4. เนินกลม ที่บ้านคุณประมวล   ทองเหลือง

  5. เนินชวดล่าง ที่บ้านคุณสำเนียง   รัตนไสววงศ์

โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2563,11:33   อ่าน 227 ครั้ง