ภาพกิจกรรม ปี 2566 (2023)
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2023 เสกสุสานวัดหัวไผ่ (อ่าน 154) 26 ก.พ. 66
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023 วิวาห์วาเลนไทน์ (อ่าน 53) 22 ก.พ. 66
วันที่ 28 มกราคม 2023 อบรมเตรียมสมรส "วิวาห์วาเลนไทน์" (อ่าน 53) 30 ม.ค. 66
วันที่ 22 มกราคม 2023 มิสซาวันตรุษจีน (อ่าน 53) 22 ม.ค. 66
วันที่ 8 มกราคม 2023 กิจกรรมวันยุวธรรมทูตสากล (อ่าน 65) 11 ม.ค. 66
วันที่ 5 มกราคม 2023 มิสซาอุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 (อ่าน 48) 11 ม.ค. 66
วันที่ 1 มกราคม 2023 มิสซาวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 62) 11 ม.ค. 66