ภาพกิจกรรม ปี 2565 (2022)
วันที่ 19 มิถุนายน 2022 พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และการแห่เทิดเกียรติศีลมหาสนิท (อ่าน 29) 24 มิ.ย. 65
วันที่ 18 มิถุนายน 2022 เข้าเงียบเด็กเรียนคำสอนเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (อ่าน 7) 24 มิ.ย. 65
วันที่ 7 พฤษภาคม 2022 ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (ครบ 142 ปี) (อ่าน 109) 13 พ.ค. 65
วันที่ 6 พฤษภาคม 2022 กิจกรรมพระคัมภีร์ (อ่าน 105) 11 พ.ค. 65
วันที่ 6 พฤษภาคม 2022 มิสซาตรีวารเตรียมจิตใจฉลองวัด คืนที่ 3 (อ่าน 84) 09 พ.ค. 65
วันที่ 5 พฤษภาคม 2022 มิสซาตรีวารเตรียมจิตใจฉลองวัด คืนที่ 2 (อ่าน 84) 09 พ.ค. 65
วันที่ 4 พฤษภาคม 2022 มิสซาตรีวารเตรียมจิตใจฉลองวัด คืนที่ 1 (อ่าน 58) 09 พ.ค. 65
วันที่ 24 เมษายน 2022 ประชุมคณะกรรมการโครงการ Run for the New Church 2023 (อ่าน 64) 01 พ.ค. 65
วันที่ 23 เมษายน 2022 ฉลองวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด (อ่าน 69) 01 พ.ค. 65
วันที่ 17 เมษายน 2022 สมโภชปัสกา (อ่าน 74) 21 เม.ย. 65
วันที่ 16 เมษายน 2022 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 66) 21 เม.ย. 65
วันที่ 15 เมษายน 2022 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 69) 21 เม.ย. 65
วันที่ 14 เมษายน 2022 วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 56) 21 เม.ย. 65
วันที่ 10 เมษายน 2022 อาทิตย์พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า (แห่ใบลาน) (อ่าน 93) 12 เม.ย. 65
วันที่ 9 เมษายน 2022 ฉลองวัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ เนินท่าข้าม (อ่าน 83) 12 เม.ย. 65
วันที่ 2 เมษายน 2022 ฉลองวัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 112) 04 เม.ย. 65
วันที่ 26 มีนาคม 2022 ฉลองวัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง (อ่าน 90) 30 มี.ค. 65
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2022 ฉลองวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม (อ่าน 103) 22 มี.ค. 65
วันศุกร์ที่ 4-เสาร์ที่ 5 มีนาคม 2022 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับโอกาสเสกสุสาน (อ่าน 109) 06 มี.ค. 65
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022 พิธีโปรดศีลกำลังแขวงหัวไผ่ (อ่าน 90) 06 มี.ค. 65
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2022 เข้าเงียบเตรียมรับศีลกำลังแขวงหัวไผ่ (อ่าน 90) 06 มี.ค. 65
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 มิสซาโอกาสวันตรุษจีน (อ่าน 131) 03 ก.พ. 65
วันที่ 2 มกราคม 2022 พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (อ่าน 139) 08 ม.ค. 65
วันที่ 1 มกราคม 2022 มิสซาต้อนรับปีใหม่ (หลังมิสซามีคำนับพระสงฆ์) (อ่าน 136) 08 ม.ค. 65