ภาพกิจกรรม ปี 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มิสซาข้ามปี และสวดข้ามปี (อ่าน 594) 04 ม.ค. 60
วันที่ 25 ธันวาคม 2559 งานเลี้ยงแทนคำขอบคุณ (Thank you Party) (อ่าน 574) 28 ธ.ค. 59
วันที่ 24 ธันวาคม 2559 สมโภชพระคริสตสมภพ (อ่าน 602) 28 ธ.ค. 59
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินกลม (อ่าน 660) 24 ธ.ค. 59
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินชวดล่าง (อ่าน 601) 24 ธ.ค. 59
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 642) 21 ธ.ค. 59
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินท่าข้าม (อ่าน 532) 21 ธ.ค. 59
วันที่ 18 ธันวาคม 2559 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน บ้านท่าไฟไหม้ (อ่าน 609) 21 ธ.ค. 59
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินวัด (อ่าน 543) 17 ธ.ค. 59
วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 3 (อ่าน 570) 07 ธ.ค. 59
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 มิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 609) 02 ธ.ค. 59
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 มิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 622) 21 พ.ย. 59
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 มิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 643) 21 พ.ย. 59
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 แสวงบุญสภาบริหารแขวงหัวไผ่ (อ่าน 755) 15 พ.ย. 59
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 มิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 608) 07 พ.ย. 59
วันที่ 29 ตุลาคม 2559 มิสซาปิดเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ เนินกลม (อ่าน 658) 01 พ.ย. 59
วันที่ 22 ตุลาคม 2559 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ เนินท่าข้าม (อ่าน 823) 27 ต.ค. 59
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 691) 17 ต.ค. 59
วันที่ 8 ตุลาคม 2559 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ เนินชวดล่าง (อ่าน 815) 12 ต.ค. 59
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มิสซาเปิดเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ เนินวัด และวันรู้คุณแผ่นดิน (อ่าน 1207) 04 ต.ค. 59
วันที่ 18 กันยายน 2559 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 2 (อ่าน 696) 22 ก.ย. 59
วันที่ 18 กันยายน 2559 มิสซาฉลองเทิดทูนไม้กางเขน (อ่าน 968) 22 ก.ย. 59
วันที่ 8 กันยายน 2559 มิสซาฉลองแม่พระบังเกิด (อ่าน 832) 10 ก.ย. 59
วันที่ 27 สิงหาคม 2559 มิสซาแรกคุณพ่อ อานุภาพ วงษ์แก้ว (อ่าน 1160) 30 ส.ค. 59
วันที่ 27 สิงหาคม 2559 พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ (อ่าน 959) 30 ส.ค. 59
วันที่ 25 มิถุนายน 2559 สัตบุรุษวัดพระชนนนีแห่งพระเป็นเจ้า มาแสวงบุญ (อ่าน 710) 26 มิ.ย. 59
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 1 (อ่าน 735) 15 มิ.ย. 59
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 พิธีรับศีลมหาสนิทเด็กเรียนคำสอน และแห่เทิดเกียรติศีลมหาสนิท (อ่าน 965) 30 พ.ค. 59
วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 การแข่งขันฟุตบอล “หัวไผ่สัมพันธ์ ฉันท์น้องพี่” รอบชิงชนะเลิศ (อ่าน 736) 19 พ.ค. 59
วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ (อ่าน 1101) 09 พ.ค. 59