ภาพกิจกรรมปี 2557
วันที่ 13 ตุลาคม 2557 กลุ่มพลมารีย์ และ BEC เนินวัด สวดสายประคำที่บ้านป้าสมเคียน (อ่าน 493) 17 ต.ค. 57
วันที่ 11 ตุลาคม 2557 พิธีมิสซาเดือนแม่พระ วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 398) 17 ต.ค. 57
วันที่ 4 ตุลาคม 2557 พิธีมิสซาเดือนแม่พระ วัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม (อ่าน 587) 06 ต.ค. 57
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 พิธีมิสซาระลึกถึงคุณพ่อเกโก และพระสังฆราช ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง (อ่าน 667) 02 ต.ค. 57
วันที่ 20-21 กันยายน 2557 งานวันเยาวชนแขวงหัวไผ่ (อ่าน 615) 26 ก.ย. 57
วันที่ 8 กันยายน 2557 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี มาตรวจเยี่ยม (อ่าน 533) 08 ก.ย. 57
วันที่ 6 กันยายน ฟื้นฟูจิตใจสมาชิกฆราวาสรักไม้กางเขน (อ่าน 545) 08 ก.ย. 57
วันที่ 7 กันยายน 2557 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 2/2557 (อ่าน 425) 08 ก.ย. 57
วันที่ 5 กันยายน 2557 ร่วมพิธีเปิดค่ายบำบัดและมอบป้ายบ้านสีขาว โครงการบ้านสีขาว ต.โคกขี้หนอน (อ่าน 658) 06 ก.ย. 57
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 ร่วมสัมมนาศาสนสัมพันธ์ (อ่าน 430) 03 ก.ย. 57
วันที่ 23 สิงหาคม 2557 ประชุมผู้ประสานงานเยาวชนแขวงหัวไผ่ (อ่าน 528) 25 ส.ค. 57
วันที่ 10 สิงหาคม 2557 ประชุมสภาอภิบาลวัด แขวงหัวไผ่ (อ่าน 551) 12 ส.ค. 57
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ร่วมปลูกต้นหางนกยูง โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (อ่าน 617) 08 ส.ค. 57
วันที่ 29 มิถุนายน 2557 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 1/2557 (อ่าน 497) 01 ก.ค. 57
วันที่ 29 มิถุนายน 2557 Happy Feastday คุณพ่อ เปโตร นันทพล สุขสำราญ (อ่าน 929) 01 ก.ค. 57
วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ร่วมฉลองวัดและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนโครงการบูรณะชุมชนโบสถ์เซนต์ปอล (อ่าน 1048) 01 ก.ค. 57
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ร่วมกันจัดต้นผ้าป่ามอบให้วัดเซนต์ปอล (อ่าน 723) 01 ก.ค. 57
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เฝ้าศีลมหาสนิท โอกาสเดือนพระหฤทัย (อ่าน 812) 16 มิ.ย. 57
วันที่ 4 มิถุนายน 2557 คณะสงฆ์ ซิสเตอร์ และสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ คำนับศพ มารีอา ประภา บัวทำ (ย้อนหลั (อ่าน 672) 09 มิ.ย. 57
วันที่ 8 มิถุนายน 2557 พบปะคริสตชนใหม่ครั้งสุดท้าย และสังสรรค์ร่วมกัน ก่อนส่งคริสตชนใหม่สู่ครอบครัว (อ่าน 525) 09 มิ.ย. 57
วัันที่ 6 มิถุนายน 2557 เฝ้าศีลมหาสนิท โอกาสเดือนพระหฤทัย (อ่าน 569) 09 มิ.ย. 57
วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 พิธีโปรดศีลกำลังเด็กแขวงหัวไผ่ โดยอุปสังฆราช ยอด เสนารักษ์ (อ่าน 691) 12 พ.ค. 57
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เข้าเงียบเด็กเตรียมรับศีลกำลัง (อ่าน 646) 10 พ.ค. 57
วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ (อ่าน 654) 05 พ.ค. 57
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตรีวารก่อนฉลองวัดคืนที่ 3 โดยคุณพ่อวัชรพล กู้ชาติ (อ่าน 659) 05 พ.ค. 57
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ตรีวารก่อนฉลองวัดคืนที่ 2 โดยคุณพ่อสมจิตร พึ่งหรรษพร (อ่าน 700) 02 พ.ค. 57
วันที่ 30 เมษายน 2557 ตรีวารก่อนฉลองวัดคืนที่ 1 โดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์ (อ่าน 885) 01 พ.ค. 57
วันที่ 20 เมษายน 2557 สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ (อ่าน 675) 20 เม.ย. 57
วันที่ 19 เมษายน 2557 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 618) 20 เม.ย. 57
วันที่ 18 เมษายน 2557 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 625) 20 เม.ย. 57