คูร์ซิลโล
เกี่ยวกับคูร์ซิลโล
คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนาเกิดขึ้นที่เมืองมัลลอร์คาประเทศ สเปน ในปลายปี 1949   จากการที่เยาวชนหนุ่มคาทอลิกผู้ร้อนรนในความเชื่อได้ชุมนุมกันเพื่อฟังมิสซา ภาวนา และคุยกันถึงพระเจ้าอยู่เป็นประจำโดยมีแกนนำคือคุณพ่อฮวน แฮร์วาส ซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งพาลมาร์ เดมัลลอร์ดาต่อมากลุ่มนี้ได้ร่วมจัดการเดินทางไปแสวงบุญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แห่งชีวิตพระคริสต์และพัฒนามาเป็นการจัดอบรมผู้นำจนเป็น“คูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา”
คูร์ซิลลิสตาจะทักทายกันด้วยคำว่า “เดโกโลเรส” ซึ่งมาจากเพลงเดโกโลเรส (De Colores) เป็นเพลงที่นิยมร้องกันในหมู่ชาวคูร์ซิลโล เพื่อบรรยายถึงธรรมชาติ   เสียงนก เสียงเป็ดร้อง  แสงแดดและสายและสายรุ้งหลากสี ซึ่งคือสื่อสัญลักษณ์ของคุณธรรม สีขาวเป็นสีของความบริสุทธิ์ สีแดงคือความกล้าหาญ  สีม่วงคือการใช้โทษบาป  การมีชีวิตอยู่อย่าง เดโกโลเรส จึงหมายถึงการมีชีวิตคริสตชนอย่างแท้จริง 
คูร์ซิลโลเป็นงานของพระศาสนจักร ผู้บุกเบิกขบวนการคูร์ซิลโลได้หล่อหลอมให้คูร์ซิลโลมีคุณสมบัติที่โดดเด่น โดยการถ่ายทอดความคิด วิถีชีวิตมาเป็นทฤษฎีที่พิสูจน์แล้วในชีวิตจริงเพื่อปลูกสำนึกสังคมคาทอลิกให้ตื่นตัวในกระแสเรียกของตน และให้แต่ละคนตระหนักว่า  ชีวิต   ชีวิตคริสตชนที่แท้จริงคืออะไร  โดยประจักษ์แจ้งในสัจธรรมพื้นฐานแห่งพระเป็นเจ้า ผู้เป็นองค์ความรักแท้จริงที่มนุษย์พึงแสวงหา 
ปัจจุบัน มีขบวนการคูร์ซิลโลในกว่า 50 ประเทศ ในห้าทวีป และมีสมาชิกทั่วโลกกว่า 2 ล้านคน    และมีประเทศเกาหลีใต้เป็นองค์กรโลก (World Organization)  ต่อจาก ประเทศคานาดา  องค์กรโลกประกอบด้วยองค์กรระหว่างประเทศภาคพื้นอเมริกา ยุโรป ลาตินอเมริกา และเอเซียแปซิฟิค  ประเทศไทยอยู่ในสายขององค์กรภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค องค์กรโลกทำหน้าที่เป็นแกนกลางขององค์กรระหว่างประเทศในการสื่อสารและประสานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของคณะฯในระดับสากล (Universal Scale) คณะกรรมาธิการขององค์กรระหว่างประเทศ ทำหน้าที่เลือกองค์กรโลกซึ่งอยู่ในวาระ 4 ปี  เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้บริการแต่ไม่มีอำนาจเหนือคณะกรรมาธิการระดับใดๆทั้งสิ้น 
คูร์ซิลโลในประเทศไทยเริ่มจัดอบรมรุ่นแรกในปี ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512)    โดยคุณพ่อยวง บัปติสตา บุญเลิศ ธาราฉัตร เป็นผู้ริเริ่มหลังจากที่ได้รับการอบรมที่ประเทศฟิลิปปินส์   และคณะกรรมการกลางยังคงดำเนินการจัดการอบรมทุกปี และมีสมาชิกซึ่งได้ผ่านการอบรมมา 105 รุ่นอยู่ทั่วทุกสังฆมณฑลฯ
กิจกรรมของคูร์ซิลโลคือ “การรับใช้”  โดยมีฤทธิ์กุศลสำคัญสามประการคือ  ความเชื่อ  ความไว้ใจ  และความรัก เพื่อพระเกียรติมงคลของพระและสันติสุขในมวลมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อบุญเลิศ ได้ตอกย้ำกับคูร์ซิลลิสตาทุกคน
งานเพื่อพระศาสนจักรของคูร์ซิลโลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯมีทั้งระดับวัดและสังฆมณฑล ปัจจุบันจะมีคุณพ่อรับภาระจิตตาธิการคูร์ซิลโล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีประธานสังฆมณฑลฯและประธานกลุ่มของแต่ละกลุ่มกระจายอยู่ตามวัด 
  การรวมตัวกันของกลุ่มหรือการชุมนุมกลุ่ม เพื่อเอื้อให้สมาชิกซึ่งผ่านการอบรมแล้วได้ปฏิบัติและผูกพันจิตตารมณ์ของคูร์ซิลโล ไว้ได้อย่างซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกของแต่ละคน เป็นพยานชีวิตถึงพระคริสตเจ้า
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2557,08:02   อ่าน 1292 ครั้ง