ภาพกิจกรรมปี 2557
วันที่ 18 ตุลาคม 2557 ต้อนรับคณะแสวงบุญจากฆราวาสเขต 1 กทม
วันที่ 18 ตุลาคม 2014 เวลา 16.00 น.
*สัตบุรุษเขต 1 กทมฯ จำนวน 280 คน มาจบท้ายการแสวงบุญที่วัดหัวไผ่
*ผอ.วันทาเล่าประวัติวัดให้ผู้แวงบุญรับทราบประวัติวัดหัวไผ่
*พิธฺิมิสซา โดยคุณพ่อประทีปเป็นประธาน
*รับรองอาหารว่างที่อาคาร 72 ปี
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2557,08:22   อ่าน 651 ครั้ง