ภาพกิจกรรมปี 2557
วันที่ 28 ธันวาคม 2557 โอกาสฉลองครบรอบ 25,50 ปี ชีวิตสมรส
วันที่ 28 ธันวาคม 2557 เป็นวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ทางวัดจัดโครงการฉลองครบรอบ 25 และ 50 ปี ให้กับคู่สมรส ตามทะเบียนสมรสของวัดปี ค.ศ.2014 
1.มีคู่สมรสแต่งงานครบ 50 ปี จำนวน 17 คู่ 
-มีคู่ที่ได้รับพรยังมีชีวิตอยู่ครบทั้ง 2 คนและไปร่วมกิจกรรมกับทางวัด 3 คู่
-เสียชีวิตทั้งคู่ 2 คู่ 
-ติดต่อไม่ได้ 2 คู่
-มีชีวิตอยู่ฝาเดียว 1 คน
รายนามคู่แต่งงานครบรอบ 50 ปี ค.ศ.2014
1.ฟรังซิส สมเพราะ หัวใจ กับ เทเรซา ราตรี หัวใจ
2.เปโตร ประทน ผิวจันทร์ กับ มารีอา ลำยอง ผิวจันทร์
3.เปโตาฝึกหัด ขมสนิท กับ ยูลีอานา กิมเอ็ง ขมสนิท 
2.มีคู่สมรสแต่งงานครบ 25 ปี จำนวน 25 
-มีคู่ที่ได้รับพรยังมีชีวิตอยู่ครบทั้ง 2 คน และไปร่วมกิจกรรมกับทางวัด 7 คู่
-แยกทางกัน 6 คู่
-ติดต่อไม่ได้ 9 คู่
-อยู่ต่างจังหวัดและไม่สะดวกไปร่วม 3 คู่
รายนามคู่แต่งงานครบรอบ 25 ปี ค.ศ.2014
1.สเตฟาโน ทรงศักดิ์ ยุ่นประยงค์ กับ มารีอา สุวรรณา ยุ่นประยงค์
2.ยอแซฟ อำนาจ สุวินัย กับ เทเรซา บุปผา ดีรัศมี
3.ดอมินิก สมชาย จัีนทร กับ อันนา สมคิด จันทร
4.เปโตร ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ กับ นางทิพวัลย์ ดิลกวุฒิสิทธิ์์
ครับพี่น้องจะเห็นว่ามีคู่สมรสที่สามารถผ่านร้อนผ่านหนาว และมาถึงวันนี้อย่างภาคภูมิใจได้ไม่ถึงครึ่ง หลายคู่ตกหล่นกลางทาง หลายคู่ยังต้องดิ้นรน หลายคู่ต้องอยู่คนเดียว ในมิติของสังคมศาสตร์ทุกคนยอมรรับว่าครอบครัวเป็นหน่วยย่อยที่สำคัญที่สุดของสังคม เพราะถ้า “ครอบครัวดี คนดี สังคมก็จะดีอย่างแน่นอน” 
สังฆมณฑลจันทบุรีได้ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว โดยใส่ไว้ในหลักการข้อที่ 1 ดังนี้ 
ด้วยความเชื่อและตระหักในแผนการแห่งการสร้างและการไถ่กู้ที่พระเจ้าได้ประทานศักดิ์ศรี และเกียรติ (ในหนังสือแผนอภิบาล ส.จบ. ค.ศ.2011-2015)
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2557,07:36   อ่าน 702 ครั้ง