ภาพกิจกรรมปี 2557
วันที่ 7 ธันวาคม 2557 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2014 กิจกรรมวันพ่อ 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือกเป็นพ่อคริสตชนตัวอย่างวัดหัวไผ่ ประจำปี ค.ศ.2014 ดังรายนามต่อไปนี้

1.มีคาแอล ปิติพัฒน์  บุญสิทธิ์วิกุล        พ่อคริสตชนคาทอลิกตัวอย่าง เนินวัด

2.ยอแซฟ สมพงษ์  ดีศรี                     พ่อคริสตชนคาทอลิกตัวอย่าง เนินชวดล่าง

3.ยอแซฟ พรศักดิ์  ทองเหลือง     พ่อคริสตชนคาทอลิกตัวอย่าง เนินกลม

4.ซีริล มานัด  หน่ายคอน       พ่อคริสตชนคาทอลิกตัวอย่าง เนินท่าข้าม

5.เปโตร ปรีชา  ทรัพย์มนูทวี  พ่อคริสตชนคาทอลิกตัวอย่าง เนินคู้-กระพังบอน

กำหนดการดังต่อไปนี้

08.00 น.       ลงทะเบียนพ่อคริสตชนตัวอย่าง

08.15 น.       ซ้อมพิธีอาเศียรวาท / พิธีประกาศเกียรติคุณ

08.30 น.       พิธีอาเศียรวาท

                    พิธีประกาศเกียรติคุณ

หลังพิธีมิสซา  สภาอภิบาลแสดงความยินดี

                    บันทึกภาพประทับใจ

                    ทานอาหารว่างร่วมกัน

 

โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2557,08:12   อ่าน 751 ครั้ง