ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 ตุลาคม 2556 มิสซาโมทนาคุณแม่พระวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม
( จำนวน 42 รูป / ดู 2897 ครั้ง )
วันที่ 5 ตุลาคม 2556 มิสซาโมทนาคุณแม่พระวัดน้อยพระมารดาแห่งฟาติมา เนินชวดล่าง
( จำนวน 0 รูป / ดู 886 ครั้ง )
วันที่ 5 ตุลาคม 2556 พิธีมิสซาโมทนาคุณแม่พระ ณ วัดน้อยพระมารดาแห่งฟาติมา เนินชวดล่าง
( จำนวน 61 รูป / ดู 3629 ครั้ง )
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 วันรู้คุณแผ่นดิน
( จำนวน 0 รูป / ดู 757 ครั้ง )
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 วันระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูและวันรู้คุณแผ่นดิน
( จำนวน 59 รูป / ดู 3330 ครั้ง )
ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่แสวงบุญจังหวัดราชบุรี-กาญจนบุรี วันที่ 7 กันยายน 2556
( จำนวน 85 รูป / ดู 4842 ครั้ง )
พิธีมิสซาฯแรกคุณพ่อยอห์น วัชรพล กู้ชาติ
( จำนวน 18 รูป / ดู 2089 ครั้ง )
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
( จำนวน 8 รูป / ดู 1072 ครั้ง )